Jandino Asporaat gelooft niets van de opwarming van de aarde: ‘Het is koud…’

Onder klimaatwetenschappers is het onomstreden dat de gemiddelde temperatuur op Aarde sinds halverwege de 20e eeuw is toegenomen. Ook over de oorzaak is er consensus: deze trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Op zijn beurt is dit het gevolg van menselijke activiteiten zoals gebruik van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten. Sinds begin 21e eeuw zijn ook het publiek en politici in meerderheid de mening toegedaan dat er een klimaatprobleem bestaat en dat dit in belangrijke mate het gevolg is van menselijk handelen.

Echter, al die duizenden wetenschapper kunnen dat wel denken, Jandino Asporaat heeft natuurlijk zijn eigen onderzoek gedaan. En wel gisteren. Na uitgebreid onderzoek kwam Jandino er namelijk achter dat hij die dag een trui aan heeft en dat er regen uit de hemel valt. De conclusie van Jandino is dan ook dat er helemaal geen opwarming van de aarde bestaat.

Jandino Asporaat vindt het te koud voor opwarming!

Vanwege deze bevindingen besluit Jandino een met zorg uitgezette conclusie te delen met zijn volgers: “Hé, kun je je nog herinneren toen de aarde nog niet opgewarmd was. Vroeger in de zomer? Dat je ook rond moest lopen met je trui en je jas en je t-shirt eronder? En hele dikke sokken? Nee, ik ook niet. Met het opwarmen van de aarde, wat bedoelen jullie eigenlijk precies? Het is zeg maar hopi-nat de hele tijd en koud.

Sterker nog, Jandino blijkt heilig te geloven in complottheorieën: “Komt het opwarmen van de aarde, ‘klimaatverandering, alleen door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer of speelt weermanipulatie ook een cruciale rol? Is het middel erger dan de kwaal? Niet iedereen is klaar voor dit gesprek. Je hebt mensen die de hele dag roepen: ‘We moeten het klimaat redden, maar over bewezen geo-engineering, weermanipulatie of omstreden chemtrails, absoluut niet willen praten. Hoe komt het dat, net als in coronatijd, men liever de ander dom noemt of complotdenker dan het gesprek aangaat?” Jandino zal het weten!