Foto: Zó zag BBB Caroline van der Plas eruit toen ze twintig was!

Caronline van der Plas is al een paar jaar wereldberoemd in Nederland vanwege de oprichting van BBB. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was Van der Plas lijsttrekker voor deze partij en werd zij verkozen tot lid van de Tweede Kamer. De BBB deed in maart 2023 voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen haalde de partij in alle provincies de meeste stemmen. BBB stelt de belangen van plattelandsbewoners en de visserij, tuinderij en de agrarische sector te vertegenwoordigen. De partij verwijt de huidige politiek dat die “niet in staat is gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op de ontwikkeling en het behoud van het platteland, met al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze en cultuurlandschap”. De partij wil “een halt toe roepen aan de uitverkoop van ons platteland”.

Caroline van der Plas toen ze een tenger mooi meisje was!

Natuurlijk zijn de heren van Vandaag Inside ook behoorlijk bezig met Van der Plas en de BBB. Een paar weken geleden meldde Johan Derksen dat Van der Plas vroeger een heel tenger en mooi meisje was vroeger. Van der Plas besloot om op die opmerking in te haken door wat foto’s te plaatsen uit de jaren tachtig, toen Van der Plas in haar twintiger jaren zat. Van der Plas schrijft bij de foto’s: “Ik krijg her en der vragen van mensen die willen weten wat Johan Derksen bedoelde met dat “Caroline was een tenger mooie meisje vroeger”. Ze geloven het niet. Nou, dit was de tijd die Johan bedoelde. Ja, dit ben ik, in de jaren tachtig.” Swipe voor meer:


Via Van der Plas